Idea

Wiele ról, jedna kobieta

Kobieca Reaktywacja to projekt, który ma na celu inspirowanie kobiet do kreatywności i działania w wielu obszarach życia: rozwoju osobistym, zawodowym, odkrywaniu i pogłębianiu pasji, dbaniu o formę, zdrowie, urodę i relacje. Koncepcja jest ściśle skoncentrowana na promowaniu 3 idei: świadomego kierowania własnym życiem, holistycznego podejścia do człowieka oraz filozofii mindfulness.

Portal ma służyć kobietom, wskazując ścieżki rozwoju oraz sposoby łączenia wielu ról w życiu tak, aby było ono jak najpełniejsze, a przy tym harmonijne. Zwracamy uwagę na odmienność psychiki oraz potrzeb kobiet i mężczyzn, a także ścieżki realizacji w oparciu o synergię, a nie dyskryminację.

- Nie chcemy pouczać kobiet, ani niczego im narzucać. Pokazujemy za to wachlarz możliwości, które stawia przed nimi współczesny świat. Chcemy utwierdzać Kobiety w przekonaniu, że mogą realizować się na wielu polach, bez codziennego obciążania się winą za ewentualne niepowodzenia. W poczuciu, że każde doświadczenie jest dobre, bo daje siłę do zmagania się z trudnościami i umiejętność podejmowania świadomych decyzji – podkreślają twórcy Kobiecej Reaktywacji.

Na ścieżce rozwoju

– Zakładamy, że współczesna Polka ma w sobie potencjał, aby rozwijać się przez całe swoje życie, niezależnie, czy ma dziś 25, 40 czy 55 lat i więcej. Chcemy towarzyszyć Kobietom w ich ścieżce rozwoju, trudnym czasie godzenia macierzyństwa z aktywnością zawodową, budowania partnerskiej relacji, z dbaniem o własny rozwój osobisty. Zależy nam, aby Je wspierać na ścieżce pracy społecznej, twórczej. Na drodze trudnych życiowych wyborów. Chcemy być obecne i wspierające dla Kobiet w przechodzeniu kolejnych etapów życia – ku dojrzałości, która ma być świadomym jego elementem, kiedy zaczynamy odcinać kupony, a nie kimś zepchniętym na boczne tory.

Portal KobiecaReaktywacja.pl skierowany jest do kobiet na każdym etapie życia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, chcących łączyć wiele ról w życiu: matek aktywnych zawodowo; przedsiębiorczych pań, które chcą jednocześnie rozwijać swoje pasje, cieszyć się rodziną; dojrzałych kobiet, które doświadczają problemów z odnalezieniem się na dzisiejszym rynku pracy, mają poczucie utraty atrakcyjności, braku dalszego celu w życiu.

– Zależy nam na promowaniu świadomego wyboru stylu życia, opartego na: racjonalnym odżywianiu, sprawiającej radość aktywności fizycznej, równoważeniu pracy i relaksu, dbaniu o zdrowie i atrakcyjny wygląd – na co dzień, otaczaniu się ludźmi, którzy zarażają pozytywną energią i kreowaniu przestrzeni, która daje inspirację, ale i potrzebne wytchnienie.

Dbałość o rozwój intelektualny, emocjonalny i duchowy stawiane tu są na równi z potrzebą dbania o potrzeby ciała. Dla relaksu, sprawności, ale i atrakcyjnego wyglądu, który jest dziś ważnym czynnikiem budowania samoświadomości i poczucia atrakcyjności.

Kobieca Reaktywacja – inspiruje kobiety do działania!

Pobierz pełną prezentację

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

penis dlonierece radosc z brzucha

Inspiracje