Głowa do góry!

Business woman na etacie

Wiele młodych mam zastanawia się nad założeniem własnej firmy. Rozwiązanie to wydaje się korzystne pod kątem godzenia życia rodzinnego z zawodowym.

Bycie samej sobie szefową ułatwia elastyczne zarządzanie czasem, „nie wiąże” jak praca na etacie. Wiele kobiet, mając stałe zatrudnienie, boi się jednak z niego zrezygnować, aby spróbować szczęścia „na swoim”.  Tymczasem okazuje się, że można…

Zjeść ciastko i mieć ciastko

Przynajmniej pod względem prawnym. To znaczy: żadne przepisy nie zabraniają łączenia dwóch form zarobkowania: prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jedynym ograniczeniem mogą być Twoje indywidualne możliwości przyjęcia dodatkowego obciążenia. Rozwiązanie takie jednak można zastosować tymczasowo – sprawdzić, czy założenie firmy jest dobrym pomysłem. Innymi słowy, czy da się z tego żyć.

Co ze składkami na ZUS?

Osoby zatrudnione na etacie i jednocześnie prowadzące własną firmę zwykle odprowadzają obowiązkowe składki społeczne tylko od stosunku pracy. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obowiązuje ich tylko składka zdrowotna, która obecnie wynosi około 260 zł. Osoby, które chcą mieć wyższą emeryturę mogą ponadto odprowadzać składkę od prowadzonej działalności gospodarczej. Nie jest to jednak obowiązkowe. Tak wygląda sytuacja, gdy z tytułu pracy uzyskują minimalne wynagrodzenie – czyli obecnie 1600 zł.

Jeśli ta kwota jest jednak niższa, wówczas z działalności gospodarczej trzeba odprowadzać wszystkie składki ZUS. 

- Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe w każdym z dwóch omawianych przypadków. Opłaca je na rzecz pracownika pracodawca (od stosunku pracy) oraz sam pracownik prowadzący firmę.

- Pełna składka ZUS dla osoby zatrudnionej na etacie, prowadzącej własną firmę zależy od zarobków uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę. Jeśli wynoszą one co najmniej 1600 zł (kwota minimalnego wynagrodzenia) wówczas ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie trzeba odprowadzać. Jeśli jednak ta kwota jest niższa, składka musi być opłacana.

Konflikt interesów

Generalnie, prawo nie zabrania osobom zatrudnionym na umowę o pracę założenia własnej działalności gospodarczej. Od tej sytuacji zdarzają się jednak wyjątki.

- Może na to nie pozwalać umowa o pracę. Koniecznie przeczytaj ją pod tym kątem. Może być w niej zapisany bowiem zakaz konkurencji (regulowany jest on w art. 101z1 oraz 101z2 Kodeksu Pracy). Jeśli tak jest, konieczna będzie rozmowa z pracodawcą i ustalenie, czy Twoje plany naruszają ten zapis czy nie.

- Jeśli pracujesz w administracji centralnej lub samorządowej, na założenie własnej działalności musisz uzyskać zgodę pracodawcy. Ten zaś może odmówić, iż uzna, że zachodzi konflikt interesów.

Rozliczenie PIT

Pracodawca oblicza Twoją zaliczkę na podatek dochodowy i pomniejsza ją o kwotę wolną od podatku, na podstawie złożonego PIT-2. Jeśli będziesz miała działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, właśnie ze względu na wspomniany PIT-2, musisz o tym poinformować pracodawcę. Nie możesz bowiem odliczać kwot wolnych dwukrotnie. Przy czym nie ma tu wyboru: w omawianym przypadku kwota wolna od podatku może być odliczana tylko z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ściągawka:

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców w 2013:
Zdrowotne: 261,73 zł
Emerytalne: 434,87
Rentowe: 178,22 zł
Chorobowe: 54,55 zł
Wypadkowe: 43,00 zł
Fundusz pracy: 54,58 zł

Więcej na stronie ZUS-u: www.zus.plKategoria: Głowa do góry!

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

corkimatek pokojdziecka konfliktowy

Inspiracje